Nagoya

Nagoya

Nagoya å å ¤å±‹ — Kota yang ditunjuk — å å ¤å±‹å¸‚  · Kota Nagoya Dari kiri atas: Pelabuhan Nagoya, Kebun Binatang dan Kebun Raya Higashiyama, Nagoya…