Kerajaan Zulu

Kerajaan Zulu

Kerajaan KwaZulu Zulu  ↠1817 – 1879 [1] → Bendera Modal KwaBulawayo, Afrika Selatan ; kemudian Ulundi, Afrika Selatan Pemerintah   Raja   – 1812-1828 Shaka kaSenzangakhona…