Oda Nobunaga

Oda Nobunaga

  Oda Nobunaga 23 Juni 1534 – 21 Juni 1582 Oda Nobunaga Tempat Lahir Kastil Shobata, Provinsi Owari Tempat meninggal HonnÅ-ji, Kyoto Oda Nobunaga (織田 ä¿¡é•·; nama…